Connect with us

REDÜKTÖR

Endüstriyel yatık tip redüktör seçim kriterleri

Yayın tarihi:

-

Gelişen imalat teknolojileriyle birlikte birim hacimde daha yüksek tork değerlerine sahip redüktör ihtiyacı kullanıcıların en önemli beklentilerinden biri haline gelmiştir. Daha kompakt ve hafif redüktör çözümleri sayesinde daha estetik tasarımlara sahip makinalar daha az maliyetlerle mümkün olmaya başlamıştır. Eski nesil endüstriyel yatık tip redüktör modellerinde hacimler yüksek tork değerlerini mukavemetli şekilde taşıyabilmeleri için oldukça büyük yapılıyordu. Kompakt endüstriyel tip redüktörlerin üretilmesine başlanmasıyla birlikte parçalı dizaynlar yerine monoblok gövde yapısına geçildi ve birim hacimde daha yüksek tork değerlerine ulaşıldı. Bu yapı beraberinde birçok avantaj getirdi. Tek seferde işlenen gövde ile daha hassas imal edilmiş rijit gövde yapıları ve her yönden montaj edilebilme sayabileceğimiz başlıca avantajlardır.

Ağır endüstri tipi redüktörler genelde yayılı eksene sahip ağır çalışma şartları için tasarlanmış redüktörlerdir. Kademeler yatay düzlem üzerinde yerleştirilerek giriş ve çıkış milleri arasındaki mesafe (eksen mesafesi) maksimum uzunlukta tutulmaktadır. Bunun temel sebepleri giriş ve çıkış miline montajı yapılabilecek bağlantı elemanlarının montajı esnasında yeterli mesafenin elde edilebilmesi ve redüktör yüzey alanının büyük olmasından dolayı termal güç değerlerinin yüksek tutulmaya çalışılmasıdır.

Yılmaz Redüktör H Serisi paralel milli helisel dişli endüstriyel tip redüktör.

Endüstriyel tip redüktör seçimlerinde,

 • Mekanik kontrol
 • Termal kontrol
 • Radyal yük kontrolü

yapılması gereken temel kontrollerdir. Bunun dışında seçilen redüktörün çalışılacak montaj pozisyonuna göre uyumlu olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir.

Mekanik kontrol

Redüktörün gerçek çalışma şartlarında yeterli mekanik emniyete sahip olacak şekilde servis faktörünün belirlenmesidir. Günlük çalışma süresi, saatteki start-stop sayısı ve makinenin maruz kalacağı yük sınıfı servis faktörünün belirlenmesinde kullanılacak parametrelerdir. Günlük çalışma süresi ve saatteki start-stop sayısı makinanın çalışma sürelerinden kolayca tayin edilebilir. Yük sınıfı değeri ise rotora indirgenmiş atalet kuvveti formülünden veya tecrübe ile elde edilmiş tablolar kullanılarak elde edilebilir. Aşağıdaki formüller yardımı ile yük sınıfı seçilebilir.

Yük sınıfının belirlenmesinden sonra aşağıdaki diyagram kullanılarak gerekli servis faktörü değerine ulaşılabilir.

Örneğin saatte 100 start-stop yapan ve günde ortalama 8 saat çalışan orta darbeli yük sınıfına sahip redüktörün olması gereken servis faktörü değeri yukarıdaki diyagram kullanılarak 1,3 olarak kolayca bulunabilir.

Termal Kontrol

Yeni nesil endüstriyel redüktörler birim hacimde yüksek tork prensibi ile tasarlandığından dolayı aynı tork değerlerinde eski nesil tasarlanmış gövdelere göre yüzey alanları daha küçüktür. Bu da gövdeden doğal yollarla transfer edebileceği ısı enerji miktarının daha az yani termal güç değerlerinin daha düşük olduğu anlamına gelmektedir. Bundan dolayı yeni nesil endüstriyel redüktörlerde seçim esnasında termal yönden kontrol daha önemli hale gelmiştir.

Redüktörün çalışacağı ortam sıcaklığı ve redüktörün üzerinden geçecek güç değerleri termal kontrolde kullanılacak iki önemli parametredir. Yılmaz Redüktör H Serisi kataloglarında çeşitli ortam sıcaklık değerlerine bağlı olarak termal güç değerleri bulunmaktadır. Bu değerler redüktöre verilen ortam sıcaklığında bağlanabilecek maksimum motor gücünü göstermektedir. Dolayısıyla kullanılabilecek maksimum efektif motor gücünün bu güç değerinin altında kalması gerekir. Aksi takdirde ilave soğutma ekipmanları kullanılarak bir çözüm elde edilebilir. Yine her bir soğutma ekipmanı için ortam sıcaklığına bağlı olarak termal güç değerleri kataloglarda mevcuttur. Yılmaz Redüktör firması soğutma ekipmanı olarak fan, serpantin, ısı eşanjörü ve radyatör kullanmaktadır. Aşağıda görülen Yılmaz Redüktör H Serisi endüstriyel tip redüktör katalog sayfasından ortam sıcaklığına bağlı olarak her bir soğutma tipi için termal güç değerlerini bulmak mümkündür.

Yılmaz Redüktör H Serisi termal güç değerleri katalog sayfası

Fan soğutması

Redüktörün giriş miline montajı yapılan ve giriş milinden aldığı hareketle ortamdaki havayı redüktör gövdesi üzerine üfleyen soğutma ekipmanıdır. Redüktör giriş miliyle beraber döndüğü için giriş mil hızının düşük olmaması gerekir. İdeal dönüş hızı 1400 d/dak’dır. Giriş tarafında herhangi bir aktarma organı (kayış-kasnak gibi) ile redüksiyon yapılarak redüktöre hareket veriliyorsa fanın dönüş hızı düşeceği için bu tür çalışma şartlarında önerilmez.

H Serisi endüstriyel tip redüktör fan soğutması

Serpantin soğutması

Serpantin, ısı transfer katsayısı yüksek olan bakır malzemeden üretilmektedir. Yağ ile temas edecek şekilde redüktör içerisine montaj edilmektedir. Soğutma suyu bulunan işletmelerde soğutma suyunun serpantin içerisinden geçirilmesi ile redüktör içerisindeki yağ soğutulmaktadır. Serpantin kullanımında suyun kireçli olmamasına dikkat etmek gerekir. Minimum su giriş sıcaklığı ve debi değeri kataloglarda verilmektedir.

H Serisi endüstriyel tip redüktör serpantin soğutması

Isı eşanjörlü soğutma

Isı eşanjörleri redüktörün üzerine montaj edilen yağ pompası, pompa motoru, yağ filtresi ve dağıtıcı elemanlarla birlikte kullanılan soğutma ekipmanlarıdır. Redüktör yağı pompa vasıtasıyla eşanjörden geçirilir. Aynı esnada eşanjörden geçen soğutma suyu yağı soğutur ve yağ redüktöre geri döner. Serpantin soğutmasında olduğu gibi eşanjör kullanımı içinde kullanılacağı işletmede soğutma suyuna ihtiyaç vardır.

H Serisi endüstriyel tip redüktör eşanjör soğutması

Radyatör soğutması

Radyatör soğutmasında radyatör üzerinde bulunan fan ortam havasını radyatöre üfleyerek içerisinden geçen redüktör yağını soğutur. Soğutma suyuna ihtiyaç yoktur. Ortamın tozlu olması radyatörün soğutma kapasitesini düşüreceği için tozlu ortamlarda kullanılması tavsiye edilmez.

H Serisi endüstriyel tip redüktör radyatör soğutması

Radyal yük kontrolü

Eğer redüktör giriş veya çıkış mili üzerinde elastik bir bağlantı dışında kayış-kasnak, zincir dişli gibi herhangi bir bağlantı elemanı kullanılıyorsa radyal yük kontrollerinin yapılması gerekir. Bağlantı tipine göre kataloglarda verilen formüller kullanılarak oluşacak radyal yük değeri bulunabilir. Hesaplanan radyal yük değerinin üretici firma kataloğunda verilen ve müsaade edilen radyal yük değerinin altında olması gerekir. Oluşabilecek radyal yük değerlerini aşağıdaki formüller yardımıyla yaklaşık olarak hesaplamak mümkündür.

Montaj pozisyonunun önemi

Seçilen redüktörün kullanılacağı montaj pozisyona göre üretici firma tarafından hazırlanması mekanik ve termal kontroller kadar önemlidir. Bunun için seçilen redüktörün montaj edileceği pozisyon üretici firmaya sipariş esnasında doğru olarak bildirilmelidir. Çünkü redüktör montaj pozisyonuna göre içerisindeki tüm hareketli parçalar yağ alacak şekilde yağ miktarı ayarlanıp ve gerekiyorsa ilave tedbirler alınarak son kullanıcıya gönderilir.

Yılmaz Redüktör endüstriyel tip redüktör montaj pozisyonları

Yukarıda bahsedilen tüm kontroller yapılırsa kullanım şartımıza uygun doğru redüktörü kolayca seçebiliriz. Devreye alınan redüktörün kullanım şartlarında olabilecek değişikliklerde (motor gücü veya montaj pozisyonu değişikliği gibi) üretici firmaya bilgi verilmesi gerekir. Böylece yüksek verimli ve maksimum çalışma ömrüne sahip kullanım şartları elde edilebilir.

Yılmaz Redüktör’ün üst düzey çözümleri için MEG Endüstri ile irtibata geçebilir, dilerseniz megendustri.com.tr web sitesini ziyaret edebilir ya da info@megendüstri.com.tr adresine e-posta iletebilirsiniz.

REDÜKTÖR

Ağır şartları PGR PH/PB Serisi redüktörler ile kolaylaştırın

Yayın tarihi:

-

Yazar:

Redüktör ve dişli imalatının güçlü markası Polat Group Redüktör (PGR), PH/PB Serisi redüktör ürün grubuyla ağır çalışma şartları için sağlam gövdeli alternatifler sunuyor.

Sessiz çalışma ve kolay bakım

Endüstriyel tip redüktörler özellikle ağır çalışma şartları altında hizmet sunan, sağlam gövdeli, 480000 Nm’ye kadar yüksek momentleri taşıyan, sessiz çalışma ve bakım kolaylıkları ile ön plana çıkan redüktörlerdir.

 • Giriş ve çıkışı paralel eksenli veya eksen açısı 90 derece olan helisel – konik dişlili redüktörlerdir.
 • Ayaktan ve flanştan bağlantı opsiyonları bulunmaktadır.
 • Gövde rijit bir yapıya sahiptir.
 • Yüksek güç ihtiyaçlarında ve ağır şartlarda kullanılabilen redüktörlerdir.
 • Sistem mukavemet hesaplamaları, ISO, DIN ve NIEMANN standartlarına uygun olarak yapılmaktadır.
 • Farklı giriş opsiyonları sunulabilmektedir (IEC, W vs).
 • Farklı çıkış opsiyonları sunulabilmektedir (mil çıkışlı, delik milli, konik sıktırmalı vs).
 • Farklı bağlantı opsiyonları sunulabilmektedir (B5 flanşlı, tork kolu platformu vs).
 • Gövdeler, sfero (GGG 40-50) ve pik (GG 20-25) olarak üretilebilmektedir.
 • Dişliler, dövme ve 21NiCrMo2 sementasyon çeliğinden imal edilmektedir.
 • Yüksek kalitede rulman ve sızdırmazlık elemanları kullanılmaktadır.
 • Müşterinin özel talepleri karşılanabilmektedir.

Geniş bir kullanım alanı

Endüstriyel tip redüktörler çok çeşitli uygulama alanlarında kullanılmaktadır.

 • Atık Su: Yoğunlaştırıcılar (merkezi tahrikli), filtre presleri, kabartma malaksörleri, santrifüj havalandırıcılar, bilgisayar tesisleri, dairesel ve doğrusal sıyırıcılar ön yoğunlaştırıcılar, salyangoz su pompaları, su türbinleri
 • Pompalar: santrifüj pompalar, tazyikli pompaları
 • Elavatörler: Kovalı elavatörler, damperli araçlar, paletli araçlar
 • Küreme ekskavatörleri: Hammadde taşıyıcıları, doğrama üniteleri, kaldırma vinçleri
 • Sac kıvırma makineleri
 • Kimya endüstrisi: Ekstrüzyon makineleri, yoğurma makineleri, perdah makineleri, soğutma tamburları
 • Mikserler: Eşit orantılı malzeme, orantısız malzeme
 • Malzeme karıştırıcılar: Eşit orantılı yoğunlukta, orantısız yoğunlukta, orantısız gazlama tesisleri, tost makineleri, santrifüjler
 • Demir metalürjisi: Sac haddehaneleri, tomruk iticiler, sarma makineleri, soğutma yatağına iticiler, makara düzeltme makineleri
 • Merdane yollu tablalar: Yollu tablalar, sarsıntılı, boru haddehaneleri
 • Makaslar: Sürekli kesim, krank tipi kesim, kesintisiz döküm sürücüleri 
 • Tüp değirmenler: Haddehaneler, kütük demir haddehaneleri, tel haddehaneleri, ince sac haddehaneleri, kaba sac haddehaneleri
 • Silindir ayarlama sürücüleri
 • Taşıyıcı tertibatlar: Kovalı elavatörler, maden ocağı vinçleri, taşıyıcı makineler, kayışlı taşıyıcılar, yük asansörleri
 • İnsan taşıma asansörleri, yürüyen bantlar, yürüyen merdivenler, raylı araçlar
 • Frekans dönüştürücüler
 • Piston sıkıştırıcılar
 • Vinç tertibatları: Torna tertibatları, kaldırma tertibatları, vasıta hareket tertibatları, kaldırma tertibatları, kollu vinç tertibatları
 • Soğutma kuleleri: Soğutma kulesi fanları havalandırıcılar (eksenel ve radyal)
 • Gıda maddeleri sanayi 
 • Ham şeker üretimi: Şeker kamışı bıçakları, şeker kamışı değirmenleri 
 • Pancar şekeri üretimi: Pancar kesme makineleri, vakumlu kazanlar, pancar yıkama makineleri, kesme makineleri
 • Kâğıt imalat makineleri: Kağıt hamuru makineleri (istek üzerine)
 • Santrifüjlü kompresörler
 • Teleferik hatları: Malzeme teleferik hatları, havada asılı teleferik hatları, kayak teleferik hatları, tek kablolu teleferikler
 • Çimento sanayii: Beton karıştırıcıları, kırıcılar, döner fırınlar, silindirik değirmenler, seperatörler, silindirli değirmenler

Doğru ürün seçimi için nelere dikkat edilmeli?

Doğru ürünü seçebilmek için, öncelikle redüktörün tipi ve boyutunun belirlenmesi gerekir. Bu aşamada, tahvil oranı ve nominal güç belirlenir ve ayrıca gerekli maksimum momentler (redüktörün en yüksek çalışma momenti, başlangıç momenti, frenleme momenti, vb.) kontrol edilir. Çıkış milinin maruz kalacağı ilave yükler de kontrol için önemlidir. Daha sonra kullanılacak olan yağ tipinin ve son olarak da termal kapasitenin belirlenmesi gerekir. Bu kriterleri, PH/PB kataloğunda verilen örnek redüktör seçim formüllerini kullanarak belirleyebilir ya da firmanın seçim konusunda yardımcı olması isteniyorsa satış departmanı ile irtibata geçilebilir.

Uzun ömürlü ve sağlıklı bir kullanım ömrü için bunlara dikkat edin

Uzun ve verimli bir servis ömrü elde etmek için helisel dişlili redüktörler uygulama yerine doğru şekilde monte edilmelidir. Açık hava kurumları için helisel dişlili redüktörler kötü hava koşullarına karşı korunmalıdır, paslanmaya karşı etkili maddeler ve su/toz geçirmeyen gres ile korunmuş yağ keçeleri kullanılmalıdır. Ayrıca yağlama konusu çok önemlidir. Doğru ve yeteri kadar yağlanan bir helisel dişlili redüktör, çok uzun yıllar sorunsuz çalışabilir.

Polat Group Redüktör olarak misyonumuz, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümleri bilgi teknolojilerini kullanarak en verimli ve kaliteli şekilde sunmaktadır. Birçok farklı ürün yelpazesi ile, müşteri ihtiyacını maksimum seviyede karşılamak için eş zamanlı mühendislik yöntemlerini kullanarak çalışmalarını sürdürmektedir. Tasarım faaliyetleri, ürün geliştirme programları ve bilgisayar destekli çalışmalarımız sürekli gelişen bir grafik çizmektedir. Rekabetçi ve güçlü kalite politikamız müşteri yelpazemizi genişletmektedir.

Okumaya devam et

REDÜKTÖR

Neugart’tan standart flanş bağlantılı planet redüktör PSFN

Yayın tarihi:

-

Yazar:

Neugart’ın üstün mühendislik birikiminin ürünü olan PSFN, standart flanş bağlantılı planet redüktör özelliği sayesinde kolay ve son derece emniyetli bir montaj imkân sunar. Neugart tarafından geliştirilen helisel dişliler, makinede gürültü önleyici düzenekler kullanılmasına da gerek bırakmaz. Yüksek devrilme momentine sahip olan hassas planet redüktör PSFN’ye en yüksek beklentileri dahi yöneltebilirsiniz. Ürün, pek çok farklı sektörün yanı sıra takım tezgahları ve ziraat sanayiinin ihtiyaçlarına yanıt sunabilmektedir.

Özellikler

 • Standart flanş bağlantısı
 • Sessiz bir çalışma performansı
 • Maksimum yükleme kapasitesi
 • Olağanüstü sızdırmazlık
 • Kompakt bir tasarım
 • Helisel dişliler sayesinde erişilen yüksek kalite

Okumaya devam et

REDÜKTÖR

WEG-WATTDRIVE’dan uygun maliyetli ATEX redüktörlü motorlar

Yayın tarihi:

-

Yazar:

WG20 ve MAS serisi redüktörlü motorlar, 1/21 ve 2/22 bölgelerinde patlamaya dayanıklı alanlar için enerji verimliliği sınıfı IE3’te 18.000 Nm’ye kadar siz değerli müşterilerimizin kullanımına sunulmuştur. Bölge 2 ve 22 için yeni WEG EUSAS-EX motorlar 0.12 – 75 kW aralığında hizmetinize sunulmuştur.

Tahrik teknolojisinde dünya lideri olan WEG-WATTDRIVE, doğrudan motor montajını da mümkün kılan ATEX sertifikalı WG20 ve MAS serisi redüktörlü motorları piyasaya sürdü. 2014/34/EU Yönergesi uyarınca, redüktörlü motorlar Kategori 2, Bölge 1/21 ve Kategori 3 Bölge 2/22’deki patlamaya dayanıklı alanlar için uygundur. ATEX motorlu Bölge 2 ve 22 için patlamaya dayanıklı redüktörlü motorlarda, motor bir adaptör ihtiyacı ortadan kaldırılarak doğrudan monte edilebilir. Bölge 1/21 için IEC adaptörlü WG20 ve MAS serisi redüktörler mevcuttur. WG20 ve MAS redüktörlü motor serisini tamamlayan WEG-WATTDRIVE, IE3 enerji verimliliği sınıfında 0,12 ila 75 kW arası çıkışlara sahip yeni bir EUSAS-EX motor tasarladı. Yeni evrensel EUSAS-EX motoru böylece 1 Temmuz 2021’de yürürlüğe giren AB direktiflerine (EC 640/2009) uygundur.

WEG- WATTDRIVE’ın Satış Müdürü Adriano Della Giustina şu açıklamayı yapıyor: “Petrol, gaz ve kimya endüstrisi gibi tehlikeli alanlardaki uygulamalar için ATEX sertifikalı WG20 ve MAS redüktörlü motorlar sunuyoruz. Ayrıca ilk kez Bölge 2 ve 22 için doğrudan motor montajı seçeneği de sunuyoruz. 0,12 ila 75 kW arasında yeni tasarlanmış EX motor, ek voltaj değiştirme seçeneği sunan EUSAS geniş aralıklı sargı ile tasarlanmıştır. EX alanı için redüktörlü motorlarımız sadece yerden tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda IE3 enerji verimliliği sınıfına kadar da mevcuttur ve bu da onları çok uygun maliyetli hale getirir. Bu, enerji verimli sürücülere yapılan yatırımın kendisini nispeten hızlı bir şekilde amorti ettiği anlamına geliyor.”

18.000 Nm’ye kadar helisel, paralel milli ve 0.12 ila 75 kW çıkışlı helisel konik dişli redüktörler sağlam ve güvenilirdir. Bölge 2 ve 22 için IEC 63 ila IEC 250 arası boyutlarda mevcuttur. Tüm EX redüktörlü motorlar IP66 koruma sınıfına kadar tasarlanabilir ve -20 ila+40°C arasındaki ortam sıcaklıkları için uygundur. Diğer bir önemli avantaj: Belirtilen sürücü parametreleriyle uyumluluğa bağlı olarak motorlar ayrıca frekans invertörleriyle de çalıştırılabilir. Tehlikeli alanlar için fren ve enkoder gibi montaj modülleri sürekli olarak geliştirilmektedir.

Kuzey Amerika pazarı için de patlamaya dayanıklı tahrikler 

Yeni EUSAS EX motorları geniş bir sargı aralığına sahiptir ve geniş bir voltaj aralığını destekledikleri ve ayrıca voltaj değiştirme seçeneği sundukları için Avrupa, ABD veya Asya’da kullanılabilir. 0.12’den 75 kW’a kadar olan yeni EX motor tasarımlarının, elektrik motorlarının çevreye uyumlu tasarımı için gelecek AB gereksinimlerine (EC 640/2009) uygun olması, kullanıcıların birçok avantajı olduğu anlamına gelir. Örneğin, Bölge 2 ve 22 için tehlikeli alanlardaki uygulamalarda bile WG20 ve MAS redüktörlü motor serisinin tüm güç aralığında IE3 enerji verimliliği sınıfını kullanabilirler. Yeni motor ayrıca Kuzey Amerika standardı NEC/CEC Sınıf I Bölümü ile uyumludur. 2 ve Sınıf II Bölüm 2. Sınıf I, yanıcı gazların, buharların veya sislerin bulunabileceği alanları belirtir. Sınıf II ise toz oluşumunu gösterir. Bu maddelerin oluşma sıklığı ve süresi, tehlikeli alanları Bölüm 1 veya Bölüm 2 olarak tanımlar.

Doğrudan motor montajı 

Zone 2 ve 22 için ATEX sertifikalı motorlar, WEG-WATTDRIVE’ın kapsamlı ürün yelpazesinin bir parçasıdır. WEG Grubu şimdiye kadar IEC adaptörlerini flanşlı motorlarla (IEC-B5) monte ederek patlamaya dayanıklı redüktörlü motorlar üretmiştir. Yeni seri ile beraber motor doğrudan monte edilebilir: Bu sadece teknik avantajlar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda adaptöre gerek olmadığı anlamına gelir. Bu, geliştirilmiş verimliliğe ek olarak, redüktörlü motorun kendisinin boyut olarak daha kompakt olduğu ve dolayısıyla daha az yer gerektirdiği anlamına gelir. WATTDRIVE, redüktörlü motorların yanı sıra, ATEX Bölgeleri 2 ve 22 için WEG IEC standart motorlarını da (tasarımlar B3, B5 ve B14) geliştirmiştir.

Gaz ve toz ortamlarında yeterli koruma 

Zone 1/21 için, WG20 ve MAS redüktör ünitelerinin tamamı, IEC adaptörleri aracılığıyla 75 kW’a kadar W22X motorlarla bağlanabilir. Redüktörler, ATEX standartlarına tam olarak uydukları için sağlam ve güvenilirdir. WEG-WATTDRIVE’ın kapsamlı patlamaya dayanıklı redüktörlü motorları hem gaz hem de toz ortamlarındaki uygulamalar için doğru patlamaya dayanıklı çözümü sunmasını sağlar.

Okumaya devam et
Advertisement
Advertisement

Trendler

Copyright © 2011-2019 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com