Connect with us

Haberler

Redüktör seçimi nasıl yapılır?

Yayın tarihi:

-

1.Redüktör seçimi nasıl yapılmalı, en önemli seçim kriterleri nelerdir?

 

Redüktör seçimi yapılırken 3 önemli hususa dikkat etmek gerekir. Bunlar mekanik kontrol, termal kontrol ve redüktör mili üzerine gelebilecek radyal ve eksenel yük kontrolleridir.

 

Mekanik kontrolde; ilk önce makinanın çalışma şartlarının belirlenmesi gerekir. Bunlar günlük çalışma süresi, saatteki start-stop sayısı ve makineden gelecek yükün hangi yük sınıfı içerisinde olduğunun belirlenmesidir. Günlük çalışma süresi ve start-stop sayısı makinanın çalışma şartlarından kolayca belirlenebilir. Yük sınıfı ise motor miline indirgenmiş toplam dış atalet momentinin, motor atalet momentine oranından elde edilen sayıya(Fi) göre belirlenir. Fi < 0,25 ise üniform yük sınıfı, 0,25 < Fi < 3,0 ise orta darbeli yük sınıfı ve 3,0 < Fi ise çalışmanın ağır darbeli yük sınıfında olduğu anlamına gelir.

Günlük çalışma süresini, saatteki start-stop sayısını ve yük sınıfını belirlendikten sonra aşağıdaki diyagram kullanılarak mekanik yönden gerekli servis faktörü değeri belirlenir.

 

 

Her redüktörün çalışması esnasında dişlilerde, rulmanlarda, keçelerdeki sürtünmelerden dolayı ve yağ çalkantılarından kayıplar meydana gelir. Bu kayıp enerjinin tamamı ısı enerjisine dönüşür. Redüktör gövdesi üzerinden ortama bu ısının bir miktarı atılır, geri kalan ısı enerjisi ise gövde üzerinden atılamadığı için redüktörün ısınmasına yol açar. Isı enerjisi belli bir değerin üzerinde olursa yağın aşırı(izin verilen çalışma sıcaklığının üzerinde) ısınmasına yol açar ve yağ karbonlaşarak yağlama görevini yerine getiremez hale gelir. Bundan dolayı redüktör üzerinde oluşacak ısının kontrol altında tutulması gerekir. Sonsuz redüktörler gibi sürtünme esaslı çalışan(düşük verimli) redüktörlerde, yüksek torklara sahip endüstri tipi redüktörlerde veya birim hacimde yüksek torklar taşıyabilen planet tipi redüktörlerde termal kontrollerin yapılması gerekir. Bu kontrolleri üretici firmaların kataloglarındaki termal yönden müsaade edilen motor güç değerlerine bakarak yapmak mümkündür. Kontrolde dikkat edilmesi gereken nokta bu değerlerin belli kabuller altında verilmiş olmasıdır. Örneğin ortamdaki çevre sıcaklığına, hava hızına, çalışma sürelerine bağlı olarak kataloglarda verilen termal güç değerlerinin düzeltme katsayılarıyla çarpılarak düzeltilmesi gerekir. Termal güç değerlerinin yeterli olmadığı durumlarda çalışma koşullarına göre verilecek ilave soğutucularla(fan, serpantin, eşanjör, radyatör vb.) termal güç değerlerini arttırmak mümkündür.

 

Redüktörlerin bağlantı şekillerine göre giriş veya çıkış millerinde radyal veya eksenel yük oluşabilir. Zincir dişli, düz dişli veya kayış-kasnak gibi bağlantı elemanları kullanıldığında oluşan radyal yük değerinin kontrol edilmesi gerekir.

 

 

Grafikte görüldüğü gibi oluşan radyal yük değerleri millerde çok yüksek sehimler meydana getirebilmektedir.

 

Bağlantı elemanın tipine göre radyal yük değeri hesaplanabilir. Hesaplanan değerin redüktör kataloglarında belirtilen izin verilen radyal yük değerlerinin altında olması gerekir. Kataloglarda verilen değerler belli kabuller altında verilmiştir. Örneğin Yılmaz Redüktör kataloglarında verilen değerler yükün mil ortasına en kötü açıda geleceği varsayılarak verilmiş değerlerdir. Bağlantı elemanı milin ortasına değil de kaçık bir şekilde bağlanmışsa kataloglarda verilen düzeltme katsayıları kullanılarak izin verilen radyal yük değeri düzeltilmeli ve daha sonra oluşan radyal yük değeri ile karşılaştırılmalıdır. Eğer istenen emniyet sağlanamazsa kuvvetlendirilmiş rulmanlı çözümler uygulanarak rulmanlar emniyetli hale getirilebilir.

 

Redüktörün bağlandığı makineden de yükler gelebilir. Örneğin bir plastik enjeksiyon makinesinin tahriki için kullanılacak redüktör miline yüksek bir eksenel yük gelir. Ekstruder tipi redüktörlerin kullanıldığı bu makinelerde oluşan eksenel yükü karşılamak için redüktör çıkış boğazında yüksek eksenel yükü karşılayabilen büte rulmanlar kullanılır. Makine üreticisi vidadaki oluşan basınç değerini sensörler vasıtasıyla ölçerse redüktör çıkış miline gelen eksenel yük kolayca hesaplanır ve ona göre emniyetli bir redüktör seçimi yapılabilir. Yılmaz Redüktör kataloglarında her bir ekstruder redüktör için çıkış devri ve istenen çalışma ömürlerine göre büte rulmanların taşıdığı eksenel yük değerleri verilmiştir.

Ayrıca karıştırıcılarda kullanılan redüktörlerde karıştırıcı kanadının profiline göre çıkış mili üzerine radyal ve eksenel yükte gelebilir. Bu yüklerin makine imalatçısı tarafından bildirilmesi durumunda yeterli emniyete sahip redüktör seçimi kolayca yapılabilir.

 

Zincir dişli kullanımlarında meydana gelen radyal yük değeri lineer değildir. Diş sayısının az olması durumunda çok yüksek darbeli yükler oluşabilir. DIN8195’ de zincir dişli için önerilen en küçük diş sayısı 17’ dir.

Yukarıdaki grafikten de görüldüğü gibi diş sayısı arttıkça daha lineer bir çalışma meydana geldiği için mümkün olan en büyük diş sayısının ve çapının seçilmesi tavsiye edilir. Ayrıca dikkat edilmesi gereken başka bir noktada redüktörün bağlandığı şasenin çok rijit olması konusudur. Çalışma esnasında zincir baklaları dişli tepe noktasından geçerken yüksek bir gergi kuvveti oluşur. Gergi kuvveti eğer şaseyi esnetirse bakla atlayabilir. Bu esnada oluşan yükler nominal torkun 10 katına kadar ulaşabilir ve buda gövdede kırılmalara dahi sebep olabilir. Gövde arızalarının çoğu bu sebepten meydana geldiği için dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur.

 

Mekanik, termal ve yük kontrollerinden sonra dikkat edilmesi gereken başka bir nokta montaj pozisyonudur. Aksi belirtilmezse eğer redüktörün standart montaj pozisyonunda çalışacağı varsayılarak redüktör içerisine yağ konur. Redüktör etikette yazan montaj pozisyonunda değil de farklı bir montaj pozisyonunda kullanılırsa redüktör içerisindeki bazı hareketli parçalar (rulmanlar, dişliler gibi) yağ alamayabilir ve kısa sürede arıza yapabilirler. Bunun önüne geçmek için redüktör siparişi esnasında üretici firmaya redüktörün montaj pozisyonunu söylemek gerekir. Üretici firma montaj pozisyonuna göre yağ seviyesi yükselterek veya ilave tedbirler alarak redüktörün problemsiz çalışmasını sağlar.

 

Tüm bu kontrolleri yaptıktan sonra seçtiğimiz redüktör kullanım koşullarımıza uygun hale gelir.

 

 

 

Yılmaz Redüktör kullandığı yazılımlar ile dişli basmalarını simule ederek gerçek çalışma şartlarındaki efektif çalışma yüzeylerine ulaşabilmektedir. Böylece teorik hesapların gerçek çalışma şartlarına göre optimizasyonu sağlanmaktadır.

 

2.Redüktör kullanırken en yüksek verimi almak için dikkat edilmesi gereken etmenler nelerdir?

 

Bir redüktörün sorunsuz ve verimli çalışması için ilk önce seçiminin doğru yapılması gerekir. Redüktör seçimi yapılırken kullanım şartlarına göre bahsedilen kontroller tek tek yapılmalıdır ve montaj pozisyonu belirtilmelidir. Redüktör devreye alındıktan sonra kullanım şartlarında olabilecek değişikliklerde üretici firmaya bilgi verilip onay alınmalıdır. Özel çalışma koşullarında (aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda, aşındırıcı malzeme bulunan ortamlarda, nem oranı yüksek yerlerde vb.) ilave tedbirler almak gerektiğinden redüktör firmasına bu bilgiler seçim aşamasında bildirilmelidir.

 

Redüktör kullanımında en çok yapılan hatalardan bir tanesi motorsuz redüktörlerde seçim esnasında giriş tarafında kayış-kasnak ile belli bir oranda devrin düşürülmesine rağmen giriş devrinin motor devri gibi kabul edilmesidir. Bu şekilde yapılan seçimlerde emniyetli gibi görünen redüktör aslında kayış-kasnak oranı kadar emniyetsiz hale gelir. Bunun nedeni giriş torkunun oran kadar artmasıdır. Seçim yapılırken kayış-kasnak oranından sonra redüktörün giriş milindeki devire göre(motor devrine göre değil) seçim yapılması gerekir. Bunun yanında kayış-kasnak kullanıldığı için radyal yük kontrolü de yapmak gerekir. Ayrıca redüktör devreye alındıktan belli bir süre sonra çıkış devrini düşürmek için girişteki kayış-kasnak veya zincir dişli gibi elemanların oranlarında değişiklik yapılması da yapılan hatalardan bir tanesidir. Bu tür yapılan değişikliklerde redüktör firmasından onay alınmalıdır.

 

Sürücü olan sistemlerde devir ayarını belli frekans aralığında yapmak mümkündür. Bu aralıkta tork sabit olduğu için redüktöre herhangi bir zararı yoktur. Sadece çıkabilen maksimum devrin redüktörün izin verilen maksimum giriş devrinden yüksek olmadığı kontrol edilmelidir. Frekans değerlerini izin verilen aralık dışında değiştirmenin tork kaybına neden olacağı göz önüne alınmalıdır. Ayrıca düşük frekanslarda uzun süreli çalışmalarda motor fanı sürekli düşük devirde döndüğünden motoru soğutmak için yeterli hava debisi sağlanamamaktadır. Bu tür çalışmalarda soğutma gücünün motor devrine bağlı olmasını engellemek için motor arkası cebri fan uygulaması yapılabilir. Böylece motor devri değişse bile cebri fan sürekli aynı devir döndüğü için soğutma gücü azalmayacaktır.

Bunların dışında çıkış milinde ilave yataklama yapılması gerekiyorsa bunun oynak masuralı bir rulmanla yapılması gerekir. Aksi halde fazla bağlı bir yataklama meydana gelir ve bu da rulmanlarda, milde veya bağlantı elemanlarında arızalara neden olabilir. Makine ve redüktör mili bağlantılarında rijit bağlantı elemanları kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Elastik kaplin gibi millerin arasındaki eksenel kaçıklıkları karşılayacak bağlantı elemanları kullanılmalıdır.

 

Redüktörleri sadece bakım amaçlı söküp takmak çalışma ömürlerinde azalmalara neden olacağı için bu işlemler üretici firmanın bilgisi dâhilinde olmalıdır. Redüktörlerin daha uzun ömürlü ve verimli bir şekilde çalıştırmak için devreye alınmadan önce redüktörlerin yanında gönderilen kullanım kılavuzları dikkatlice okunmalıdır.

 

3.Redüktör teknolojilerindeki en yeni gelişmeler hangileridir?

 

Birim hacimde yüksek tork prensibine paralel olarak yeni imalat yöntemleri ile beraber daha kompakt yapılardaki redüktörlerin üretimine geçilmiştir.

 

Dişli hesaplama normlarında son yıllarda çeşitli revizyonlar yapıldı.

 

İmalat teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde rulman üreticileri rulman dinamik yük katsayılarında kayda değer artışları yakaladılar. Böylece rulman ömürlerinin kritik olduğu bazı çalışma şartlarında daha yüksek tork değerlerine ulaşılabildi.

 

Dünyada lider olan keçe üreticilerin hazır çözümleri sayesinde agresif ortamlarda karşılaşılan yağ kaçaklarının ve buna bağlı oluşan redüktör arızalarının önüne geçilmiş oldu.

 

 

 

Kompakt yapıları sayesinde redüktör pazarında ön plana çıkan planet redüktörlerin Türkiye’de ilk defa seri olarak üretimine Yılmaz Redüktör kalitesi altında başlandı. Birçok montaj, yağlama ve soğutma opsiyonlarına sahip planet redüktörler ilk etapta 50.000Nm tork değerlerine kadar pazardaki yerini almıştır.

 

Genel redüktör tiplerinin yanında uygulama alanlarına özgü redüktör tasarımları yaygınlaşmaya başladı.

 

4. Sektörde karşılaşılan başlıca sorunlar nelerdir?

 

Sektördeki en büyük sorunlardan bir tanesi bilinçsiz redüktör seçimi ve kullanımıdır.

 

İstenen motor gücü ve çıkış devrine göre aynı redüktör modelinde 3 farklı gövde büyüklüğünü katalogda görebilirsiniz. Bu katalogda verilen 3 redüktöründe bu motor gücü ve devrinde sorunsuz çalışacağı anlamına gelmemektedir. Hangi redüktörün sizin makinanız için uygun olduğuna makinanızın çalışma şartlarına göre ihtiyaç olunan servis faktörü değerinin belirlenmesinden sonra karar verilebilir. Bir redüktörün servis faktörü makine ile redüktör arasındaki uyumu ifade eder. Örneğin çalışma şartlarınıza göre 1,5 servis faktörlü bir redüktöre ihtiyacınız varken 1,0 servis faktörlü redüktör seçmeniz redüktörün öngörülen çalışma süresini tamamlayamayacağı anlamına gelirken 2,0 servis faktörlü redüktör seçimi ise gereksiz yere büyük bir redüktör seçtiğiniz için makine maliyetlerini arttıracaktır.

 

Redüktör ile ilgili yaşanan problemlerde redüktör firması ile irtibata geçmek yerine makinacının direk mudahalede bulunması da karşılaşılan sorunlardan biridir. Çünkü redüktör firmasından habersiz yapılan işlemler sorunu çözmemekte birlikte problemin daha da büyümesine neden olmaktadır.

 

Ayrıca daha önce bahsettiğim konulardan montaj pozisyonunun yanlış bildirilmesi veya habersiz yapılan montaj pozisyonu değişiklikleri redüktörlerde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilmektedir. Bu yüzden redüktörün etikette yazan montaj pozisyonunun dışında farklı bir montaj pozisyonda kullanılması durumunda redüktör firmasına danışılmalıdır. Redüktör firması, redüktör içindeki tüm hareketli parçaların yağ içinde çalışmasını sağlayacak şekilde yağ miktarında değişiklik yaparak veya ilave yağlama çözümleri kullanılarak redüktörün emniyetli bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır.

 

Hakan YARDIMCI

Makine Mühendisi

AR-GE Müdür Yardımcısı

YILMAZ REDÜKTÖR

Okumaya devam et
70 Yorum

70 Comments

 1. Bülent Çelik

  30 Mayıs 2012 at 10:37

  Hakan Bey;
  Bilgiler için teşekkürler.Benim öğrenmek istediğim bir konu var.Ekstuderlerde extruder vidasının bağlı bulunduğu redüktörün miline uygulanan yatay eksenel kuvvetin büyüklüğü ekstrüder içinden geçen malzeme miktarıyla mı ilgilidir yoksa bu extruder çıkışında proses gereği konulan filitreler sebebiyle filitre girişinde oluşan basıncın geriye doğru oluşturacağı ters basınçla mı ilgilidir? Bu eksenel kuvvetin hesabı nasıl yapılıyor? Bu konuyla ilgili bir teknik makaleniz yada hesaplamalarında göz önünde bulundurduğunuz noktaları öğrenmek istememde bir sakınca var mı?
  İyi Çalışmalar
  Bülent ÇElik
  05336485583

 2. Hakan Yardımcı

  3 Temmuz 2012 at 10:25

  Merhaba Bülent Bey,
  Ekstruder vidasında oluşan eksenel yük malzemenin filtreden geçtikten sonra kalıp içine basılması esnasında kalıp girişindeki basınçtan dolayı oluşur. Bu yükün hesabı için helezon vidasındaki basınç değeri ve kesit çapının bilinmesi gerekir. Aşağıdaki formül yardımıyla eksenel yük hesabını yapabilirsiniz.

  F_a=(π.d^2.p)/40000

  F_a:Oluşan eksenel yük[kN]
  d:Vida çapı[mm]
  p:idadaki basınç[bar]

  Basınç değeri basınç saati kullanılarak ölçülebilir. Ekstruder uygulamalarında yaklaşık basınç değeri 300-400bar civarındadır.

  Umarım bilgiler faydalı olur sizin için.

 3. Mustafa NAR

  6 Kasım 2012 at 09:49

  Merhaba Hakan Bey,

  MT202 model numaralı 3,5 çevrim oranılı Yılmaz redüktör kullanmaktayız.

  N1 miline kaplin ile bağladığımız 3,5 Kw’lık alternatörden max. 250 devir istemekteyiz, N2 miline ise rotor çapı 4m olan rüzgar pervanesi ekledik, buna göre pervane ortalama 70 devire ulaştığında alternatörden istediğimiz devri ve gücü almamız, rüzgar gücü hesabından yola çıkarak mümkün olacaktıki, buna ulaşamadık. Bahsi geçen redüktörün güç kayıplarını verebilirseniz; kanatların fiziki yapılarının yüzdelik olarak verimini bulmabilmemiz mimkün olacaktır..

  Teşekkrür eder iyi çalışmalar dilerim..

  • Hakan Yardımcı

   21 Kasım 2012 at 16:18

   Merhaba Mustafa Bey,

   Kullanmakta olduğunuz redüktörün verimi rejim halinde yaklaşık 0,96’dır. Umarım yardımcı olur. İyi çalışmalar dilerim.

 4. gökhan

  7 Ocak 2013 at 07:19

  merhaba
  1500mm çapında yaklaşık 1000 kg taşıyacak şekilde platform yaptık yandan tahrik vermek suretiyle ortadan 6310 rulman kullandık.devir yavaş olcak ama bizim için önemli değil sürücü kullanacağız.ve yükü almak amacıyla da yanlarına tekerlek takacağız.3/4 zincirle yandan tahrik vereceğimize göre sizce nasıl redüktör kullanmalıyız?yardım edeceginizi ümit ederek teşekkür ederim..

  • Hakan Yardımcı

   13 Şubat 2013 at 10:05

   Merhaba Gökhan Bey,
   Size yardımcı olabilmem için üzerinde ölçülerin ve ağırlıkların yazıldığı taslak resmini göndermenizi rica ederim. e-mail adresim: hyardimci@yr.com.tr
   İyi çalışmalar.

 5. engin dündar

  27 Ocak 2013 at 18:17

  merhaba Hakan bey,

  Ben yeni imal ettiğim makinede delik milli planet tip redüktör kullanmak istiyorum. Sizin p serisinde buna uygun model bulamadım. Acaba var mıdır. Aslında (üst tarafta)sitede yer alan pembe redüktör benim işim için çok uygun. Gördüğüm kadarıyla milin ortasında delik de var. Temin konusunda yardımcı olursanız sevinirim.
  İyi çalışmalar

  • Hakan Yardımcı

   13 Şubat 2013 at 10:20

   Merhaba Engin Bey,
   Planet redüktörlerde sıkma bilezikli delik milli olarak opsiyonumuz var. Sadece delik milli vermememizin sebebi: planet redüktörlerde delik mil kör delik olarak yapılabiliyor. Kör delikte kama boyu kısa olduğu için kama mukavemeti düşük oluyor. O yüzden biz delik mil üzerinde sıkma bilezikli olarak çözüm sunuyoruz. Makina mili kamasız olarak kovana giriyor. Sıkma bilezik civataları sıkılarak makina mili ile redüktör kovanı arasındaki bağlantı sağlanıyor. P Serisi katalog ölçü sayfalarının alt kısmında .0S opsiyonu olarak bulabilirsiniz.
   Yukarıdaki pembe renkli redüktör mil çıkışlıdır. Ortasındaki delik diş açılmış çektirme deliğidir. Montaj esnasında çıkış mili üzerine bağlantı yapılması için kullanılır.
   Seçim ile ilgili yardım isterseniz eğer benimle iletişim kurabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.

 6. İsmail ÖZTÜRK

  31 Ocak 2013 at 07:42

  Merhaba Hakan Bey,
  sizin redükörleriniz ile ilgili bir konu hakkında bir soru sormak istiyorum.
  NRB73-132M/6b redüktör için,
  değeler:
  5,5kw
  12d/d
  çıkış momenti: 4238Nm
  servis faktörü de 1,7 olarak verilmiş.

  Bu tork değeri nominal değer diye düşünüyorum çünkü

  P=M X W bağıntısına göre

  W=pi x n/30 = 1,256rad/s
  P= 4238 x 1,256 = 5,322 kw ( motor da 5,5kw olduğuna göre verimi de göz önüne alınca bu tork değeri redüktörün nominal değeri olmalı)

  Şimde ben bu redüktörü 4238 Nm tork ihtiyacı ve çalışma süresi ve yükün şeklini vs dikkate alarak ortaya çıkan servis faktörü 1,7 olan bir uygulamada kullanamam deiye düşünüyorum , eğer yanlış düşünmüyorsam.

  Çünkü , bu çalışma şartlarında redüktörün nominal momenti : 4238 x 1,7 = 7204Nm olamalı diye düşünüyorum.

  Eğer hatalı düşünmüyorsam , sizin redüktörün özelliklerinde verdiğiniz 1,7 lik servis faktörü neyi belirtmektedir. Yani bu redüktörü 4238/1,7 =2492 Nm tork ihtiyacı ve servis faktörü 1,7 olan uygulamada mı kullanabilirim.

  Teşekkürler

  • Hakan Yardımcı

   13 Şubat 2013 at 10:31

   Merhaba İsmail Bey,
   Seçim yaptığınız redüktörün nominal torku 7200Nm’dir.
   Katalogta motorlu sayfalarda verilen servis faktörü redüktör nominal torku ile çıkış torku arasındaki orandır. Seçilen redüktör için; fs=7200/4238=1,7.
   Çalışma şartlarınıza göre 1,7 servis faktörü sizin için yeterli ve makina tork ihtiyacı 4238Nm veya altında ise seçim yaptığınız NRB73 redüktörü rahatlıkla kullanabilirsiniz.

 7. Faik köklü

  13 Şubat 2013 at 14:10

  Merhaba Hakan Bey,
  Üretimimizi kolaylaştırmak amacıyla yaptığımız bir montaj masasının tablasını 180 derece çevirmek için düşük devirli bir ürününüzü önerebilir misiniz?
  Üründe motorsuz redüktör kullanmak istiyoruz. Redüktör maksimum 2500Nm yüke maruz kalacak. Mil çapı 18 mm.

  • Hakan Yardımcı

   15 Şubat 2013 at 14:40

   Merhaba Faik Bey,
   Redüktör seçimi yapabilmemiz için torkun yanında redüktöre giriş devriniz ve ihtiyacınız olan redüktör çıkış devir bilgisine ihtiyacımız var. Bu bilgileri verirseniz seçim konusunda yardımcı olurum.
   Ayrıca verilen maksimum tork değeri(2500Nm) ile mil çapı arasında uyumsuzluk var. Mil malzemesi imalat çeliği(1040) ise yaklaşık çap 50-60mm civarında olması gerekir.

   • Faik köklü

    27 Mart 2013 at 15:48

    Merhaba Hakan Bey,
    Üretimimizi kolaylaştırmak amacıyla yaptığımız bir montaj masasının tablasını 180 derece çevirmek için düşük devirli bir ürününüzü önerebilir misiniz?
    Üründe motorsuz manuel bir redüktör kullanmak istiyoruz. Üretimdeki arkadaşların bir kol ile çevirerek masayı çevirmesini istiyoruz. Dolayısıyla çok fazla yüklenmemelide. Redüktöre giriş devri 30 ile 50 arasında olabilir. Mile gelen yük maksimum 2000 N civarında ve yani redüktör kolunu 30 ila 50 kere çevirdiğimde sadece 180 derece dönsün istiyoruz.yani oran 60 ila 100 arasında olabilir. buna uygun bir manuel kullanabileceğimiz bir ürününüz var mı?

 8. Alper ŞENGÖZ

  20 Şubat 2013 at 08:37

  Merhaba Hakan bey
  Makinemizd erevizyon yapmak için mevcut sistemdeki hidromotoru servo motora çevirmek isityorum.Şu anki sistemde 1500 Nm 60 d/dk güç yeterli oluyor.Ben 5,5 Kw 2000 d/dk servo motor seçtim. Önüne koymam gerek redüktör için yardımcı olmanızı istiyorum.
  Servo motor max torku 71,60 Nm

  • Hakan Yardımcı

   11 Mart 2013 at 08:45

   Merhaba Alper Bey,
   İhtiyacınız redüktör çıkışında 1500Nm-60d/d ise kullanılması gereken servo motor gücü 2000d/dak için minimum 10kW’dır.
   Eğer montaj yerinize göre kullanmak istediğiniz redüktör tipini söylerseniz(ayaklı helisel dişli veya konik-helisel vb.) seçim konusunda yardımcı olurum. ‘hyardimci@yr.com.tr’ adresinden de iletişim kurabiliriz.

 9. Erkan Güzel

  1 Mart 2013 at 08:30

  Merhaba Hakan Bey,
  Sormak istediğim şey, Servo Motorlarda kullanılan redüktörler mevcut motor torkunu arttırırmı yoksa devir düşürüldüğünde torkun düşmesinimi engeller. Mevcut torku arttırır mı?

  • Hakan Yardımcı

   11 Mart 2013 at 08:49

   Merhaba Erkan Bey,
   Servomotorlarda kulanılan redüktörler AC motorda olduğu gibi motor devrini düşürürken aynı oranda torku artırır.
   Örneğin çevrim oranı 10 olan bir redüktör servomotor devrini 10kat düşürürken torku 10kat artırır.

 10. kemal

  11 Mart 2013 at 11:02

  hakan bey merhaba yeni bir makina yapıyorum fakat uzmanlık alanınıza giren bir hususta yardımızına ihtiyacım var makinamın şuanki aşaması
  ölçüm ve tespitlerimden çıkan sonuç

  10 beygir gücü istiyor ve
  3500 devir e ihtiyacı var
  bu makina her şartlarda çalışa bilmesi için
  kullanacağımız rediktörün herşeyden önce
  elektrik gücünün minumum da kullanılması lazım

  (örnek)
  kum ocaklarında konveir larda kullanılan 2.2 kv gücündeki rediktörlü bir matorun yaklaşık 6 ton gibi bir yükü rahatça kaldırması ve 24 saat çalışabilmesi gibi)
  bu tip bir rediktöre ihtiyacım var makina nın kullanılacağı yerler şantiye ve elektiriğin düşük olabileceği yerler hepsini bir şekilde aşıyoruz fakat rediktör kısmında takılıyorum bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim

  • Hakan Yardımcı

   16 Mart 2013 at 12:17

   Merhaba Kemal Bey,
   3500 d/dak eğer redüktörün çıkışında elde etmek istedğiniz devir ise redüktörler için yüksek bir devir. 10 Beygir yani 7,5kW – 3000d/dak motor kullanabilirsiniz.
   Redüktörler motor devrini düşürmek için kullanılır. İstediğiniz devir zaten yüksek olduğu için motorun çıkışında redüktör kullanmanıza gerek yok. Zaten 3000d/dak motoru pisyadan rahatlıkla bulabilirsiniz. 3500d/dak hızada sürücü veya kayış-kasnak kullanarak ulaşabilirsiniz.

   • kemal

    19 Mart 2013 at 12:44

    merhaba hakan bey

    ben deviri yükselttiğimde kasnak sayesinde beygir gücü çok düşüyor oyüzden sıkıntıya giriyorum
    şimdi makinamın dizeynını değiştirdim

    400 devir 10 beygir gücüne kadar düşürdüm ama dahada düşüremiyorum

    makinamın amatarünü yaptım ve ciddi siparişler söz konusu şuanki aşamam lazım olan tek şey

    400 devir rediktör çıkışı hız ve 10 beygir gücüne sahip olması en önemlisi bu rediktörü minimum bir motor ile en düşük kv isteyen bir motar ile yapmak

    şimdiden yardımlarınız için teşekür ediyorum

    • Hakan Yardımcı

     28 Mart 2013 at 14:23

     Kemal Bey merhaba,

     İstemiş olduğunuz motor gücü ve çıkış devri için aşağıdaki redüktörü kullanabilirsiniz.

     MR372-132S/2b
     7,5kW(10Beygir) – 409d/dak – fs=2,5.

     Frenlemeye ihitiyacınız varsa redüktör motor arkası frenli olarakta verilebilir.

 11. emre kalkan

  26 Mart 2013 at 21:13

  Merhaba Hakan Bey

  Redüktörümüzün yağını değiştirdik. Fakat şimdi içerisine ne kadar yağ koyacağımızı bilmiyorum. Bir redüktöre fazla yağ konulmasının bir sakıncası var mıdır.

  • Hakan Yardımcı

   28 Mart 2013 at 14:00

   Merhaba Emre Bey,

   Üretici firmanın kataloğunda redüktörün montaj pozisyonuna göre kaç litre yağ koyulması gerektiği belirtilmiştir. Üretici firma ile iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.
   Redüktörün içerisine ihtiyacı kadar yağ konulmalıdır. Fazla yağ koyarsanız redüktör çalışmaya başladıktan sonra içerisindeki yağ ısınır ve genleşir. Eğer yeterli bir hava hacmi yok ise redüktörün içerinde yüksek basınç oluşur ve yaklaşık 0,3 barın üzerinde keçelerden yağ kaçağına sebep olabilir. Ayrıca fazla yağ konulması redüktör verimini de düşürür. Redüktör montaj edildikten sonra üste kalan tapa havalandırma tapası ile değiştirilmelidir.

 12. mutahahar

  29 Mart 2013 at 20:17

  Hakan bey merhaba
  Rahatsız etmiyorsam 1600 devirde maksimum torku 140 olan bir motoru redüktörle 1100 devre düşürürsek yeni torku ne olur
  şimdiden teşekkürler.

  • Hakan Yardımcı

   30 Nisan 2013 at 11:31

   Merhaba
   Redüktörlerde devir ile tork arasında ters orantı vardır. 1600d/dak’da 140Nm tork varsa redüktörle devri 1100d/dak’ya düşürdüğünüzde tork aynı oranda artacaktır. 0,98 verim değerinide göz önüne alırsak yeni tork değeri;
   T=140*(1600/1100)*0,98=200Nm olur.
   Kusura bakmayın geç cevap verdiğim için. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar.

 13. Mert Ölçen

  11 Mayıs 2013 at 11:58

  Merhabalar
  Ben Kocaei Üniversitesi 3. sınıf makina mühendisliği öğrencisiyim. Malzeme Laboratuvarımızda 1350d/d ile dönen bir adet Grinder /polisher cihazımız var . Cihazdaki devir sayısı zımpara ve parlatma işlemlerimiz için çok yüksek olduğu gibi sabit bir değerde kalmaktadır. Bu yüzden bu cihazın devir sayyısını 250 300 civarına indirmek istiyoruz .Devir sayısını bir motor sürücüylemi yoksa redüktör sistemiylemi azaltmamız daha doğru olur . Yada herhangi başka bir yöntem varmıdır?. Bu konuda bize nasıl bir yol önerirsiniz ?
  İyi Çalışmalar

  • Hakan Yardımcı

   20 Mayıs 2013 at 12:26

   Merhaba Mert Bey,
   Redüktör veya sürücü ile deviri istediğiniz değere düşürebilirsiniz. Redüktörler genel olarak motor devrini düşürerek torkun artırılması amacı ile kullanılır. Anladığım kadarı ile sizin sadece düşük devire ihtiyacınız var. Bu yüzden sürücü kullanmanız daha mantıklı.
   Redüktör kullandığınızda redüktörle motor arasında bir bağlantı elemanı kullanmanız gerekir. Ayrıca redüktör içinde bir montaj yeri ayarlamalısınız. Sürücü ile bunları yapmanıza gerek kalmaz.İyi çalışmalar.

 14. Murat Çalık

  8 Temmuz 2013 at 10:59

  Hakan Bey merhaba,
  Motor-redüktör arasındaki ilişki hakkında bir sorum var aklımda ve cevaplarsanız çok sevinirim.
  Step motor ve 1/100 redüktörü ile 5 kg’lık bir malzemeyi belli sınırlar içerisinde aşağı yukarı hareket ettiriyoruz. Step motorun tork değeri 3 N.m ve 24 Volt DC ile çalışıyor. Yalnız sistemimizin şöyle bir gereksinimi bulunmakta: aşağı yukarı sınırlarına geldiği zaman sıkıştırabilmek adına motoru ve redüktörü zorluyoruz. Motorun sürücüsünden de belli bir akım değerinin üstünü okuyunca motor kendisini durduruyor.Sistem bu şekilde sorunsuz çalışıyordu fakat yaklaşık 10 sisteme yakın bir sayımız olmasına rağmen bir sistemimizde motorun döndüğü halde redüktörün çıkış milinin dönmediğini fark ettik. Sorum aslında şu 1/100 redüktörümüzün kataloğuna baktığımızda 30 N.m torkunun olduğunu öğrendik. Acaba sistemi sınırlarında sıkıştırmak için zorladığımız durumda redüktörü biz bozuyor olabilir miyiz?
  Bir de not olarak şunu sormak isterim: motorun maksimum torku 3 N.m ise 1/100 redüktör ile bu torku doğru orantıdan çıkış milinde 100N.m olarak düşünmemiz yanlış mı olur?
  Bu durumdan kaynaklı motorun durma komutu alana kadar redüktörü zorlayıp bozmuş olma ihtimali var mıdır?
  Yardımcı olabilirseniz çok teşekkür ederim.
  iyi Çalışmalar
  Saygılarımla

  • Hakan Yardımcı

   12 Temmuz 2013 at 05:41

   Merhaba Murat Bey,
   Sıkıştırma işlemi yaparken motor torkunun tamamı redüktör üzerinden geçiyor. Motor torku 3Nm ise 1/100 çevrim oranına sahip redüktörün çıkış torku 3*100=300Nm olur. Bu tip uygulamalarda redüktör emniyetinin yaklaşık 2 olması gerekir. Dolayısıyla seçilen redüktörün çıkış torkunun yaklaşık 600Nm olması gerekir. Sizin bahsettiğiniz 30Nm redüktör çıkış torku ise bu uygulama için uygun görünmüyor.
   İyi çalışmalar dilerim.

 15. Sertaç Hastürk

  31 Temmuz 2013 at 16:50

  Hakan Bey Selamlar,
  Rüzgar türbini projemizde kullanmak üzere ET100 2800d/dk i : 7.5 olan redüktör kullanmayı planlıyoruz.anma momenti 377 n.mt olan bu redüktöre yaklaşık 40 n.mt. tork uygulayacağız . bu redüktör için 40 n.mt torkta oto blokaj devrede olur mu? bildiğim kadarıyla helis açısı 5° üzerinde otoblokaj olmuyor ama düşük tork devirlerinde sağlanabilir mi? yardımlarınız için şimdiden teşekkürler kolay gelsin…

  • Hakan Yardımcı

   12 Ağustos 2013 at 14:23

   Merhaba Sertaç Bey,
   Otoblokajlılığın gerçekleşmesi için redüktörün vida açısının 3 derece veya altında olması gerekir. Başka bir deyişle redüktörün çevrim oranının 60 veya üzerinde olması gerekiyor. Bu yüzden seçilen redüktörün çevrim oranı 7,5 olduğu için otoblokajlılık yoktur. Düşük devirlerde çalışsa bile kaçırabilir. Verimle otoblokajlılık ters orantıdır. Redüktörün verimi 0,91 olduğu için otoblokajlılığı elde edemezsiniz. Verimin 0,5 in altına düşmesi gerekir. İyi çalışmalar.

  • Hakan Yardımcı

   12 Ağustos 2013 at 14:23

   Merhaba Sertaç Bey,
   Otoblokajlılığın gerçekleşmesi için redüktörün vida açısının 3 derece veya altında olması gerekir. Başka bir deyişle redüktörün çevrim oranının 60 veya üzerinde olması gerekiyor. Bu yüzden seçilen redüktörün çevrim oranı 7,5 olduğu için otoblokajlılık yoktur. Düşük devirlerde çalışsa bile kaçırabilir.
   Verimle otoblokajlılık ters orantıdır. Redüktörün verimi 0,91 olduğu için otoblokajlılığı elde edemezsiniz. Verimin 0,5 in altında olması gerekir. İyi çalışmalar.

 16. Yusuf ŞAhin 05324269056

  5 Ağustos 2013 at 01:24

  Mrb Hakan bey
  Plastik enjeksiyon Makinasının mal alma hidromotorun yerine rediktörlü servo motor takmak istiyorum. Fakat bu konuda hiç bilgim yok nerden başlayacağımı bile bilmiyorum. Bu konuda bilgilerinizi paylaşırsanız memnun olurum yada bu tür çalışma yapanlara ulaşabilirmiyim . Yukarıda Alper Şengöz bey bu konuda size soru sormuş Alper beyin iletişim bilgilerini paylaşmanızda sakınca yoksa alabilirmiyim . Teşekkür edrm.

 17. Hakan Yardımcı

  13 Ağustos 2013 at 05:14

  Yusuf Bey merhaba,
  Hidromotorların tork-debi-basınç değerlerini gösteren eğrileri vardır. Kullandığınız debi-basınç değerleri ile birlikte hidromotor etiket bilgilerini verirseniz yardımcı olurum.
  Maalesef Alper Bey’in bilgilerine sahip değilim.
  İyi çalışmalar.

 18. selçuk ekmekci

  22 Eylül 2013 at 12:57

  mrb Hakan bey ben büyük baş hayvan barınağına sıyırgaç yapacam günde iki defa çalışacak dk. 3m yol alması gerekiyor 25m uzunluğu 4m eni olan bir ortamı sıyıracak sizce kaç devir redüktör kullanmam lazım 3 tel motor düşünüyorum 2kw lık cevaplarsanız sevinirim saygılar

  • Hakan Yardımcı

   4 Aralık 2013 at 08:52

   Merhaba Selçuk Bey
   Yapacağınız sıyırıcının taslak resmini üzerinde ölçüleri ile beraber gönderirseniz yardımcı olurum. (hyardimci@yr.com.tr)

 19. Hasan Öztürk

  27 Kasım 2013 at 00:31

  Hakan bey merhaba.
  Ben amatörce offroad meraklısıyım. Aracım için manuel bir vinç düşünmekteyim. Yani ırgat sistemi bir aparat yapmak istiyorum. Elle çevirebileceğim bir tambura adapte edebileceğim ama tahminen 3-4 ton çekme gücü için bana tavsiye edebileceğiniz redüktör mümkünmü.

  • Hakan Yardımcı

   4 Aralık 2013 at 09:19

   Merhabalar Hasan Bey,
   Halatın sarılacağı tambur çapını verirseniz tork hesabı yapabiliriz. hyardimci@yr.com.tr mail adresine gönderebilirsiniz.

 20. bülent bağış

  9 Aralık 2013 at 20:51

  hakan bey merhaba ;bir arkadaş öztekfenin krm 273 redüktürü çıkış 11 30×30 1mm profili rahatlıkla bükerken ben yılmazın kr 373 .00-100L/4b-L05 1,5 kw çıkış 13 redüktörüyle bu işi halledemedim yani şöyle söyleyeyim redüktör bana acayip farklı geldi şöyleki tek parmağımla redüktörü dönderebiliyorum ayrıca bükümde 85 derece gibi rahatca bükerken 90 dereceye çıkmak istediğimde yığılıp kalıyor ve güç kesildiğinde kalıbı tekrar hızlı bir şekilde geriye dönderiyor bu sorunu nasıl aşabiliriz

  • Hakan Yardımcı

   14 Aralık 2013 at 07:04

   Merhaba Bülent Bey,
   Aynı makinada çalışan iki redüktörü kıyaslayabilmek için çıkış torklarını bilmek gerekir. Bunun içinde motor gücü ve çıkış devrilerine ihtiyaç vardır. Mesela motor güçlerinin aynı olduğunu kabul edelim. Bir redüktör 11d/dak diğer redüktör 13d/dak ise düşük devirli olan redüktörün çıkış torku %15 daha fazladır. Çünkü çıkış devri daha düşüktür. Devir ile tork arasında ters orantı vardır. Redüktör çıkış devri düştükçe aynı oranda çıkış torku artar. Bu fiziksel bir kuraldır.
   Detaylı redüktör bilgilerini servis bölümümüze verirseniz size yardımcı oluruz. Tel: 0 212 886 90 00. Dahili:1287 (Servis Bölümü Şefi: Melih Akçelik)

 21. Hasan Can

  14 Aralık 2013 at 10:50

  Merhaba hakan bey

  Ben enjeksiyon makinelerinde redüktör ayarının nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorum biraz geniş kapsamlı olursa sevinirim

  İyi günler!

 22. İbrahim Usluer

  3 Ocak 2014 at 17:41

  Merhaba,
  Öncelikle yazınızı çok beğendiğimi bellirtmeliyim. Redüktör konusunda internete sizinki kadar açıklayıcı bir yazı bulamadığımı bellirtmeliyim. Şuan Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Makina projesi 2 dersi kapsamında ekstrüder makinesinin dizaynı konu olarak verildi. Şartname aynen şu şekilde Makina Teknik Şartnamesi * 32 mm dış çaplı, 3,5 mm et kalınlığına sahip PE boru imalatında kullanılacak. * Güç elektrik motoru ile sağlanacak. * PE malzemeyi sıkıştırıp ekstrüzyon kalıbına iten vida ile elektrik motoru arasında planeter redüktör olacak. * Saatte 20 kg boru imalat kapasitesine sahip olacak. Şuan birçok hesaplamayı yapmış bulunmaktayız. Redüktör seçimine geçebilmemiz için sizinde yazınızda bellirtiğiniz gibi eksenel kuvvet basınç değerlerini hesaplamamız gerekiyor. Bunun için devir sayısına ihtiyacımız var. Devir sayısını hangi formulle bulabiliriz. Şimdiden ilginiz için teşekkür ederim.

 23. levent aktaş

  12 Şubat 2014 at 18:02

  merhaba hakan bey benim 5m boyunda 5m eninde 1,5m derinliğinde büyükbaş hayvan gübre çukurum var 3,5beygir dalgıç pompam var.kuyunun 130cm si dolu üst kısım 30cm. katı gübre alt kısım 100cm su. yaklaşık yarı çapı 1,5m. [eni 50cm] olan 2 veya 4 kanat karıştırıcı yapmak istiyorum amacım gübreyi suya karıştırıp pompa ile tahliye etmek uygun olan kaç beygirlik bir rediktör kullanmam gerekir. varyatörlü olursa nasıl olur. teşekkür ederim iyiçalışmalar.

 24. ahmet çetin

  31 Mart 2014 at 12:42

  merhaba hakan bey,sizden birşey öğrenmek istiyorum.giriş devri düşük çıkış devri yüksek redüktör varmıdır.yardımcı olabilirmisiniz.teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

 25. ADEM

  28 Temmuz 2014 at 14:57

  merhaba hakan bey benim merak ettiğim konu 2900D/D ve 250 kw giriş 300d/d çıkış gücü ne kadardır. 1 ci redüktörden çıkan devri ve gücü 2 ci dedüktöre 100/10 luk zincirli kasnakala uygularsak 2 ci redüktördeki çıkış gücümüz ne olur?

 26. berker barış serbest

  21 Mart 2015 at 10:29

  merhaba hakan bey çapa motoru kuyruk milini kullanarak tamburlu ot biçme aparatı yapmak istiyorum 90 derece bir redüktör kullanmam gerekiyor motor 9 beygir son gaz verilince 3600 dd sanırım 1/1 redüktör deniliyor hem ot biçmede hem 2 adet tamburu çevirvede ayrıca tamburlara gücü zincir dişliyle aktarıcam bu işlemi yapabilecek güçte redüktörünüz var mı ayrıca yapmak istediğim düzenekte redüktör sağlıklı olurmu yardımcı olursanız sevinirim kolay gelsin iyi çalışmalar

 27. erol öker

  23 Mart 2015 at 23:25

  2.2 kw 2800 rpm motorun 250 rpm redüktörle düşürüldüğünde çıkış güçü yaklaşık kaç hp olur . Şimdiden teşekkür eder hayırlı işler dilerim.

  • Hakan Yardımcı

   30 Ocak 2016 at 13:04

   Merhaba Erol Bey,

   Redüktörler ile motor devrini düşürdüğünüzde aynı oranda motorun torkunu artırırsınız. Motorun gücü değişmez. Sadece redüktör verimi kadar düşer. Örneğin helisel dişli bir redüktör kullanacaksanız 2 kademede %4 kadar motor gücü düşer. Giriş gücü 2,2kW ise 2,11kW çıkış gücü olur. Bu da yaklaşık 2,9HP karşılık gelir. Redüktör kullanılmasının asıl amacı torku arttırmaktır. 2,2kW -2800d/dak motorun torku 7,5Nm iken 250d/dak redüktörle düşürüldüğünde tork yaklaşık 80Nm olur.
   İyi çalışmalar.

 28. cafer

  6 Ekim 2015 at 20:40

  merhaba
  1kw gücünde 3000devir bir elektirikli motor ile
  200 devir anlıkdeger 120amp veren bir dinamoyu çevirmek mumkunmu yani voltaj çekimi olduğunda dinamoya yük binicek 1kw motor 3000devir çalışırken bu yuku tasıyabilicegi ve dinamoya 200devirden düşmeden çalıştırıcak bir dişli sistemi bulabilmem mumkunmüdür.

  • Hakan Yardımcı

   30 Ocak 2016 at 12:57

   Merhaba Cafer Bey,

   Çevrim oranı yaklaşık 15 olan bir redüktöre ihtiyacınız var.

   i=14,57 – 3000d/dak girişte nominal gücü 3,24kW olan MT172 redüktörü kullanabilirsiniz.

   İyi çalışmalar.

 29. Mahmut uludüz

  6 Ocak 2016 at 19:40

  Merhaba hakan bey
  Bir planet Redüktör hesabı yapmaya çalışıyorum fakat çevrim oranını tutturamıyorum. Benim hesabım basit dişli gibi düşünerek yapıldığı Zaman plaketi göz ardı ettiğim için normalden düşük çıkıyor sanırım. Planetlerde kullanılan hesaplama Nasıl bilgi verebilirseniz sevinirim.

  • Hakan Yardımcı

   30 Ocak 2016 at 12:53

   Merhaba Mahmut Bey,
   Planet dişlilerde çevrim oranı;

   z1= güneş dişli sayısı
   z2= planet dişli sayısı
   z3= iç dişli(çember dişli) sayısı

   i= z3/z1+1

   İyi çalışmalar.

 30. Sezer TUNÇKOL

  25 Ocak 2016 at 19:50

  Merhaba Hakan Bey

  Servis faktörü ne demektir. Bir motorda SF 1.15 ise bu motor nominal akımın 1,15 katı akım çekebilir anlamına mı gelir? Ayrıca bu süre sonsuz olarak ifade edilebilir mi?

  saygılarımla

 31. ali

  13 Şubat 2016 at 15:56

  selam 150 tambura halat sardırarak 1 ton yuk çekmeyi planlıyorum fakat yükü kaldırmak için gerekli tork hesabını Nm hesabını yapamadıgım için rediktör seçemiyorum bunun hesabını nasıl yapabilirim rediktörü asansör için kullanacagım

 32. Sedat Beyhan

  24 Şubat 2016 at 15:12

  Merhaba hakan bey ; giriş devri 1/12,5 çıkış devri 7/15 olan extruder reduktörünün kasnak capları kaç mm olmalıdır. Motor 25kw . Mil tek Burgu . Şimdiden çok teşekkür ederim

 33. murad

  16 Mart 2016 at 23:18

  selamun aleyküm motor 1400 devir şanzıman 100 devir ama şanzımanı 180 devir şanzıman kullanmak istiyorum .motor şanzıman ın üstüne bağlı olacak şu anda kullandığım 45 kW lık motor maximum 50 amper çekiyor motoru büyütmek gereklimi

 34. TUNCAY KAMACI

  12 Nisan 2016 at 06:00

  merhaba benim elimde 3000 devir monofaze motor var fakat yüke bindiğinde motor çok ısınıyor redüktörle böyle devir bulabilirmiyim motora zarar vermeden güçte çalışacak nasıl yüksek devir elde ederim böylebir redüktör varmıdır çok teşekkürler

  • murad

   25 Nisan 2016 at 23:23

   sa 0535 7771797 beni telefonla ararsan sana bilgi veririm.burda yazmak çok uzun sürer

 35. Eren

  13 Nisan 2016 at 06:44

  Merhaba Hakan bey bir hat üzerindeki taşıyıcıyi reduktor yardımı ile sürmek istiyorum çekme kuvvetleri 160kg.f ve 300kg.f olarak değişmekte buna uygun bir reduktor önerebilir misiniz

  • Eren

   13 Nisan 2016 at 06:45

   30 ila 40 devir yapması gerekiyor

 36. HASAN

  15 Mayıs 2016 at 23:08

  merhaba HAKAN BEY.ben bir ton agirligi kaldira bilmesi icin 550w 2850 rpm motora hangi reduktor kullanmaliyim acaba.yardiminiz icin onceden TSK

 37. HASAN

  15 Mayıs 2016 at 23:10

  unutmadan soyleyim.bana lazim olan rpm maksimum 10rpm olmali.minimum 2.5rpm

 38. orhan dogan

  18 Mayıs 2016 at 05:24

  Hakan Bey, Merhaba
  12000 kg ağırlığındaki bir yükü 180 derece çevirmek istiyorum redüktör çıkış devrinin 7-10 d/dk olması isteniyor hangi tip redüktörü önerirsiniz ve motor gücü ne olmalıdır
  şimdiden teşekkür ederim

 39. Hasan

  23 Mayıs 2016 at 22:53

  Merhaba arkadaslar.benim 2850d/dk 550w motora hangi reduktor lazim ki 2.5 veya 5rpm olsun

 40. metehan dogruyol

  8 Haziran 2016 at 07:41

  3 metre capinda bir sehbayi uzerinde 400 kg agirligi ile birlikte gobekte rulman.. hangi reduktor kullanarak cozebilirim devir 1 dis captan reduktor kullanilabilir

 41. Mehmet Özkan

  20 Haziran 2016 at 19:46

  25 cm genişliğinde,50 cm uzunluğunda ve merdane çapları 80mm olan bir bandı 0.18 kw motor ve 30 kasa redüktör i 80
  ile ve zincir dişli tahrikiyle çalıştırdım.Isınma sorunu yaşadım.Hem motorda hemde redüktörde.Bandın üzerinde en fazla yük 1 kğ.Redüktör salyangoz.

 42. emine

  12 Aralık 2016 at 15:17

  Merhaba bende birşey sormak istiyorum.Benim redüktör projem var bu sene tez olarak ancak bir konuda takıldım.Redüktörlerde aktarım oranları nasıl belirlenir? redüktörün kaç kademeli yapılacağı neye göre belirlenir? Bu konuda yardım eder misiniz lütfen?

 43. mahi

  9 Mart 2017 at 15:34

  merhaba kolay gelsin bir sorum olacaktı. bir makinamız var bunda motor kasnak sistemi ile güç almaktayız. bu sistemi redüktör ile degiştirmek istiyorum arada güç kaybı ne kadar olur ve nasıl hesaplanır acil bir şekilde cevaplarsanız sevinirim kolay gelsın

 44. Can özdaş

  7 Nisan 2017 at 18:46

  Hakan bey merhaba
  Paylaşımınız için teşekkürler.Kasnaklı bir asansör kontrüksiyonu tasarlıyorum. Kaldıracağı yük 1 tondur. İhtiyaç olan moment 1500 Nm.çıkış devri 10 d/d dır.
  KR573 3 kW 10 RPm redüktör bu konstrüksiyon için uygun mudur?
  Teşekkürler

 45. Şahin

  29 Kasım 2017 at 10:23

  Merhabalar,mevcut olan 550Watt/10000d-1 bir motorun,tork gücünü arttırmak ve 1550d/dk dönme momentini sabit tutmak hangi redüktöru kullanmalıyım.Teşekürler

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Haberler

Desentral Frekans İnvertörleri, Motorlar ve MaxxDrive (Endüstriyel) Redüktörler

Yayın tarihi:

-

Yazar:

NORD DRIVESYSTEMS, yeni desentral (motorüstü) elektronik tahrik ünitelerini, yeni verimli motorlarını ve düz yüzeyli motorunu, UNICASE / Monoblok serisi MaxxDrive (Endüstriyel) Redüktör Üniteleri yeniliklerini müşterileri ile buluşturmaya devam etmektedir.. NORD, değişik vesileler ile, motor, redüktör ve elektronik tahrik ekipmanlarını, entegre ve kapsamlı mekatronik çözümler sunma kabiliyetini bir kez daha gösterebilme imkanına sahip olmuştur.

Uzun mesafeli yatay nakil taşıma gibi, bir çok basit tahrik görevleri için yeni bir çözüm olan desentralize SK180E frekans invertörü, temel fonksiyonlara odaklanılarak tasarlanmıştır. Bu invertörde, konumlama fonksiyonu, enkoder geri beslemesi, kapsamlı güvenlik fonksiyonları ve frenleme dirençleri gibi muhakkak suretle gerekli olmayan özelliklerden feragat edilmiştir. Sağlam, uzun ömürlü tasarım sayesinde tipik bir NORD değişken frekanslı tahrik ünitesi özelliği olan % 200 aşırı yük rezervi de sağlanmaktadır. NORD tarafından sunulan teknoloji; ücretsiz olarak sunulan NORD CON parametre yazılımını kapsayan, tek tip operasyon konseptini takip etmektedir. Bu özellik; örneğin, elektronik olarak devreye giren tahrik ünitelerinden olan, SK135E desentalize soft starterler ve geri dönüş starterleri, hız kontrolü gerektirmeyen, 0.25 ile 7.5 kW değerleri arasındaki motorların temel devreye alma / çalıştırma görevlerinin icrasına imkan sağlar. Bunlarla beraber ana besleme için (akım sınırlama), cihaz için (PTC/Pt) ve makina için (tork sınırlama, aşırı yüklenme) gelişmiş bir güvenlik fonksiyonu sisteme entegre edilmiştir. Bununla beraber, NORD ürün portföyü içerisinde IE4 verimlilik sınıfı motorları ve düz yüzeyli (Smooth-Surface) motorlar bulunmaktadır.

NORD DRIVESYSTEMS MaxxDrive (Endüstriyel) Redüktörleri 25.000 Nm ile 242.000 Nm arasında tork değerlerini sağlayan 8 adet monoblok (UNICASE) gövdeye sahiptir. Her bir redüktör büyüklüğü için tek bir standart gövde mevcuttur ve bu gövde tüm tahvil oranlarını kapsamaktadır. Modüler konsept sayesinde, tahrik çözümü için gerekli olan redüktörün özellikleri, kolayca ve hızlı bir şekilde konfigüre edilebilir. İstek doğrultusunda NORD komple tahrik sistemlerini ( Şase üzerinde motor, hidrolik kaplin, tamburlu fren, redüktör, yardımcı tahrik gibi) hazır montajlı şekilde müşterilerine sunmaktadır. En büyük gövdeli endüstriyel redüktör bile NORD’un monoblok (UNICASE) konsepti dahilinde imal edilmekte; tüm rulman yataları ve sızdırmazlık yüzeyleri tek kademeli yüksek teknolijiye sahip CNC tezgahlarda işlenmektedirlar. Bu bağlamda, çok yüksek torklarda bile yüksek güvenilirlikte ve sızdırmazlık, yük aksiyel ve radyal yük dayanımına sahip rulman, sessiz çalışma, düşük bakım maliyeti ve fevkalade uzun hizmet ömrüne sahip olma gibi avantajlar NORD DRIVESYSTEMS Endüstriyel Redüktörlerince sağlanmaktadır

Bu noktada, NORD Türkiye olarak 2015 yılı içerisinde gerçekleştirmeye başladığımız ve en son olarak, 2016 yılına sayılı günler kala, çözüm ortağı olma noktasında görev ve sorumluluğunu üstlendiğimiz, Türkiye’mizin yeni çimento fabrikalarının konveyör tahrik gruplarında ürünlerimizin kullanılmasından duyduğumuz heyecan ve mutluluğu da paylaşmak isteriz.

34

Kaynak: NORD – Erhan Zeren

Okumaya devam et

Haberler

WIN EURASIA Automation Fuarı’na Geri Sayım Başladı!

Yayın tarihi:

-

Yazar:

2016 itibariyle tamamen Hannover Fairs Turkey bünyesinde düzenlenmeye başlanan WIN EURASIA Automation, yeni ekibi ve yenilikleriyle 17-20 Mart tarihleri arasında Tüyap’ta endüstriyel teknoloji tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Toplam 10 Holde, Otomasyon Eurasia, Electrotech Eurasia, Hydraulic&Pneumatic EURASIA ve Materials Handling Eurasia olmak üzere 4 ayrı fuarı bir araya getirecek olan WIN EURASIA Automation, kablolardan akışkan gücü teknolojilerine, sürücü teknolojilerinden yazılımlara, robot kollarından insansız forkliftlere bir fabrika için gerekli tüm çözümleri tek çatı altında sunacak.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık’ın katılımıyla gerçekleşecek fuar, Ekonomi Bakanlığı, OAİB (Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri), MAİB (Makina İhracatçıları Birliği), Makina Tanıtım Grubu, ENOSAD (Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği), İSDER (İstif Makinalerı Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği), AKDER (AKışkan Gücü Derneği), ETMD (Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği) ve başta olmak üzere 50’yi aşkın kurum, dernek ve medya kuruluşu tarafından destekleniyor. 25 ülkeden yaklaşık 1556 katılımcıyı ağırlayacak olan WIN EURASIA Automation, geleceğin fabrikalarına yönelik doğru çözümlere ulaşmak isteyen ziyaretçiler için bir kez daha bölgenin lider inovasyon platformu olduğunu kanıtlayacak.

Geleceğin Fabrikalarına Bakış
Endüstri dünyası yeni bir dönemle karşı karşıya. Endüstri 4.0 olarak adlandırılan bu yeni dönem, dijital teknolojik gelişmelerin ışığında “akıllı fabrikaları” endüstrinin merkezine taşıyor. Bu yeni gelişmelerle birlikte, artık üretim sürecindeki makina, bilgisayar, sürücü ve kontrol cihazlarının birbiriyle iletişim kurması; insanlardan neredeyse tamamen bağımsız olarak kendilerini koordine ve optimize edebilmeleri mümkün. Böylece, üretim süresi, maliyeti ve harcanan enerji miktarı düşerken, üretim kalitesi artıyor. Bu yeni endüstriyel döneme doğru hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. Ülkelerin ise rekabet güçlerini kaybetmemek adına, altyapı çalışmalarını hızlıca tamamlayarak bu yeni döneme ayak uydurabilmeleri gerekiyor. WIN EURASIA Automation Fuarı, katılımcılarının sergilediği yenilikçi ürün ve çözümlerle, Türkiye’de Endüstri 4.0’ın gelişimine en büyük katkılardan birini sunuyor. 4 ticari fuar, yeni endüstriyel çağın, entegre üretim süreçlerine yönelik olarak en ileri teknolojiye sahip komponent, sürücü, yazılım, robot ve istifleme-taşıma-depoloma çözümlerini bir araya getiriyor.

Türkiye’nin tek Otomasyon fuarı olan Otomasyon Eurasia Fuarı’nda ziyaretçiler, en küçük devrelerin bile birbiriyle iletişim halinde olduğu, küçültülmüş ve inceltilmiş komponentlerle hayvan ve insan hareketleri taklit edilerek geliştirilmiş en ileri teknolojiye sahip robot ve robot kollarını görme fırsatı elde edecekler.

Bir diğer önemli gelişme ise Materials Handling Eurasia fuarında ziyaretçilerle buluşacak. Yüksek hareket esnekliğine sahip; dar koridorlarda bile iyi bir performans sağlayan, insansız istifleme- depolama çözümleri fuarda sergilenecek. Fuar kapsamında gerçeklecek Application Park Area’da ise paletsiz taşımacılığa imkan veren forkliftler canlı çözüm gösterileri ile ziyaretçilerle buluşturulacak. Bunun yanı sıra, 12. salonda yer alan Simulasyon Alanı’nda forklift ve vinç operatörlerini eğitmeye olanak tanıyan eğitim simulatörleri ve hareketli platformlar tanıtılacak.
Endüstri 4.0’ın etkisi, Electrotech Eurasia Fuarı kapsamında da kendini gösterecek. Fuar boyunca sergilenen IP numarasına sahip ve birbiriyle haberleşebilen elektronik komponentler, akıllı ve inceltilmiş emniyet röleleri gibi çeşitli ürünler, güç kaynaklarının ve üretim süreçlerinin daha etkili bir şekilde kontrolüne yönelik ürünleri göz önüne serecek. Hidrolik&Pnömatik Eurasia katılımcıları ise otomasyon teknolojilerindeki gelişmeleri destekleyen yenilikçi akışkan gücü ürünlerini tanıtacaklar.

Sektörün Geleceğine Odaklanan Forumlar
WIN Eurasia Automation, kapsamı altında gerçekleşecek forumlar aracılığıyla sektör içi ve dışı bilgi paylaşımına da olanak sağlıyor. Üstelik bu yıl forumlar, ilgili oldukları salonların içinde oluşturulan özel alanlarda düzenleniyor; böylece ziyaretçilerin fuar alanından uzaklaşmadan doğrudan katılımını mümkün kılarak fuar alanındaki etkileşimi arttırmayı hedefliyor.

5. salonda AKDER desteği ile oluşturulan Hidrolik&Pnomatik Forum Alanı’nda sektördeki güncel konulara odaklanılacak; ayrıca bu alan 19 Mart Cumartesi günü Bosch Rexroth, Festo, Parker, Mert Teknik ve İzmir Hidropar’ın katılımı ile AKDER tarafından gerçekleştirilecek panele ev sahipliği yapacak. 12. salonda İSDER ve İSAG desteği ile oluşturulan Materials Handling Forum Alanı’nda ise iç lojistik alanındaki yenilikler, lojistikte iş sağlığı ve güvenliği gibi önemli konular ele alınacak. Ayrıca, 17-18 Mart günleri İSDER tarafından bir panel gerçekleştirilecek.

Fuar boyunca gerçekleştirilecek bir diğer etkinlik ise ENOSAD desteği ile 1. salonda organize edilen Automation Forum Alanı olacak. 4 gün boyunca sürecek forumlar kapsamında, ELİMKO, WAGO, ENDRESS+HAUSER, TURCK, SMS-TORK, FESTO, MITSUBISHI ELECTRIC, YASKAWA, BOSCH REXROTH, SCHNEIDER ELECTRIC, ABB, STAUBLI, ALTINAY, SICK, SEW-EURODRIVE, LİMA, MCS, GÜNMAK gibi önemli firmaların endüstriyel robotik uygulamalar ve otomasyon konusundaki sunumları yer alacak. Ayrıca 18 Mart’ta ENOSAD Yönetim Kurulu; BOSCH, FORD, IBM, KORDSA GLOBAL, TURKCELL Super Online firmaları ve Akademisyenlerin katılımı ile Endüstri 4.0 konulu bir PANEL gerçekleştirilecek.

32 ülkeden ziyaretçi delegasyonları
Başta elektrik, elektronik, makine, otomotiv, otomasyon ve enerji sektörlerinden olmak üzere yerli ve yabancı onbinlerce profesyoneli ağırlayan fuar, gerçekleşecek ziyaretçi programları neticesinde Orta Doğu,
Avrupa, Afrika ve CIS Ülkeleri gibi yüksek potansiyele sahip pazarlara ulaşmak isteyen firmalar için önemli fırsatlar barındıracak.

Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası Ticaret Heyeti programı kapsamında Almanya, Azerbaycan, Cezayir, Bangladeş, Gürcistan, İngiltere, BAE, Bulgaristan, Mısır, Fransa, Hindistan, Endonezya,
Irak, İran, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Meksika, Fas, Pakistan, Polonya, Romanya, Suudi Arabistan, Hollanda, Türkmenistan ve Özbekistan’dan satın almacı, editör ve dernekler fuarı ziyaret edecek. Ayrıca, Hannover Fairs Turkey Fuarcılık tarafından Çek Cumhuriyeti, Kosova, Lübnan, Umman, Ürdün ve Yunanistan’dan ziyaretçi delegasyonları ağırlanacak. Bu ziyaretçi programları kapsamında, ilgili ülkelerden alıcılar B2B Görüşmeleri aracılığıyla Türk ihracatçılarla bir araya gelme fırsatı elde edecekler. Uluslararası ziyaretçi programının yanı sıra Ticaret Odaları ve dernekler aracılığıyla düzenlenen Anadolu Delegasyonu Programı dahilinde 75 farklı delegasyon grubu da fuarı ziyaret edecek.

WIN EURASIA Automation, Nisan ayında Hannover’de düzenlenecek olan ve açılışını Alman Şansölyesi Merkel ile ABD Başkanı Obama’nın birlikte yapacağı Hannover Messe fuarı öncesi Deutsche Messe AG’nin endüstriyel etkinliklerinin en önemli durağı olacak.

 

Okumaya devam et

Haberler

Her Uygulama İçin Bir Sürücü

Yayın tarihi:

-

Yazar:

Güçlü, yoğun ve aluminyum muhafazası sayesinde diğer birçok şanzıman motorundan ciddi oranda daha hafif. Entegre kontrol sistemi ile Framo Morat’ ın Compacta AG 160 Mil monteli dişli motoru klasik mekanik mühendislikte, taşıma ve paketleme teknolojileri ve hatta tiyatrolar ve televizyon stüdyolarında tercih edilebiliyor.

Framo Morat gelen “Compacta” serisi Mil monteli dişli motorlar uzun süredir kullanıcı dönüşlerine göre olağanüstü bir üne kavuşmuştur. Bu öncelikle bu elektromekanik sürücülerin yüksek güç yoğunluğu nedeniyle, ama aynı zamanda kendi ürünün güvenilirlik ve çok yönlülüğünden geliyor. Almanya’nın güneyinde bulunan Black Forest’tan gelen sürücü uzmanları, bir kez daha önemli ölçüde yeni Compacta AG 160 modeli şeklinde birim hacim başına güç artmıştır: Bu sürücü 37.5 x 20 x 11 cm ölçülerindedir,/1} 3 ve 13 kg ağırlığındadır 1600 Nm kadar tork sunar.

Sürücünün kompakt boyutları özellikle kurulum için kısıtlı alana sahip alanlarda inşaat ve montaj işlemlerini kolaylaştırır. Diğer bir avantajı, diğer dişli motorlara kıyasla %50’ye kadar azaltılmış ağırlığıdır. Bu durum alüminyum döküm teknolojisinin tutarlı bir şekilde uygulanması yoluyla elde edilmiştir. Bu aynı zamanda dişli ve motor muhafazası için yüksek derecede sertlik sağlamıştır. Ayrıca, Compacta sürücüler, son derece sağlam ve dayanıklıdır, bu da onları kullanımını oldukça ekonomik yapmaktadır. Son ve önemli olarak, ürünler dışarıdan çok çekici gözükecek şekilde tasarlanmıştır ve bu sayede modern makine tasarımları için ideal entegre sistem olabilir.

Entegre sınır noktasına sayesinde, Compacta AG 160, özellikle modunda tersine uygulamalar için çok uygundur. Burada, kullanıcı sadece bir döner nabız kodlayıcı kullanılarak kontrolü karmaşık sistem değişkenleri, basit ayarlı son konumlandırma işlemleri, lineer potansiyometre kullanarak hassas konumlandırma işlemlerini seçerek kullanıma devam edebilir. Tam entegre çözüm, yoğun emek isteyen elektrik sistemi için gerekli entegre dış pozisyon sınır tuşları çıkarıldığı için büyük ölçüde maliyet tasarrufu sağlar. Bir endüstriyel ağ sistemi (CANopen veya Profibus DP) bir yüzlerce sürücüyü bir merkezi kontrol sistemin bağlamak kullanılabilir.
Müşteriye özgü adaptasyon varyantları oluşan geniş ürün yelpazesi
Compacta AG 160’ın diğer önemli gücü çok yönlü olmasıdır. Örneğin, sürücü, farklı motor tiplerine ve gerilimlere, istenen dönme hızına göre ikiden dörde dişli oranına, entegre frene veya döner nabız kodlayıcıya sahip modellere sahiptir. Framo Morat genel müdürü Cem Ünlü “çok özelleştirilmiş uygulamaları adapte etmek bu çeşitliliğimiz sayesinde mümkün olmaktadır,” diye belirtiyor. “Böylece, Compacta sürücüler, makine mühendisliğiden hijyenik alanlara ve taşıma ve paketleme teknolojisine, kadar geniş uygulama alanlarında bir ürün yelpazesi sunabiliyor.”

Çoklu uygulama opsiyonları en iyi mekanik mühendislikte gözlenmektedir: Bu alanda örneğin Compacta AG160 ünlü Alman gıda ve yiyecek işleme makinaları üreticisi Rühle GmbH tarafından üretilen yüksek teknolojili tamburlarda, döner mühürleme başlığının sürücüsü olarak kullanılır. Tamburlar sosislerin ve diğer et ürünlerinin otomatik karıştırılması ve marine edilmesi için kullanılan makinelerdir.20 saniyede yükleme yapabilen bilgisayar kontrollü bir yükleme sistemine sahiptirler ve çalışma esnasında 60 kg kapak 90 ° açıyla açılır ve tekrar kapanır.

Benzer şekilde, Compacta disklerin bütün bir serisi Heinrich Georg GmbH (www.georg-automation.com)’ un yüksek performanslı düzleştiricilerinde kullanılmaktadır. Ultra-modern makinelere yarı ve tam otomatik değişim sistemleri entegre edilmiştir. Dokuz adede kadar Compacta sürücüleri doğrultma silindirlerin hassas ayarını sağlar ve bu durum müşteriler için verimliliği ve kaliteyi arttırır. Bu iki uygulamada (diğerleri gibi), kompakt tasarımı, güvenilirlik fonksiyonu ve hassas konumlandırması ile Compacta AG 160 merkezi bir rol oynamaktadır.

Hassasiyet tamamen farklı bir uygulama alanıdır ve aynı şekilde önemlidir: bir tiyatroda ya da televizyon stüdyosunda spot taşırken, düşük ağırlık ve pürüzsüz bir başlangıç yükün kiriş yapıya tamamen verilmemesi için büyük önem taşır.(Şekil 2b).. Tabii ki, Compacta AG 160 ‘ın düşük çalışma gürültüsü de önemlidir. Buna ek olarak, sürücünün dinamik kendini kilitleme özelliği güvenlik nedenlerinden dolayı bu uygulamada kesinlikle gereklidir. Bir LinearChain türü asılma zinciri ile bağlantılı olarak, Compacta sürücüler, sahne elemanları ve platformların yükseltilmesi ve alçaltılmasında kullanılmaktadır. LinearChain zinciri, sıkıştırma gerilimleri halinde bükülmesini önleyecek özel olarak oluşturulmuş bağlantılardan oluşur ve böylece bir geleneksel doğrusal sürücü gibi kullanılabilir. Tipik sanayi yönetmeliklerine uygun faaliyet güvenliğini sağlamak amacıyla, entegre bir çift frenli bir Compacta tasarımı bunun için kullanılır.

Örnek. 2a / b: sosis üretimi için kullanılan tamburlarda ya da bir televizyon stüdyosunda spot hareket ettirmek için olsun: yüksek performanslı, kompakt Compacta AG 160 çok yönlü uygulamalar için uygundur.

 

Compacta AG 160 dört Compacta ürün çeşidi içinde en güçlü üründür; önceki AG 60 serisi ile karşılaştırıldığında, torku, bir kez daha önemli ölçüde artmıştır. Farklı motor ve dişli setleri ile donatarak, operatör 0.45 ve 8.3 rpm arasında bir hıza, 720 den 1600 Nm ye kadar torka ve 339:1 3111:1 dişli oranları arasında bir seçim yapabilir. Luce “Bu tam olarak Framo Morat’ın özelliği , her müşterinin kendi uygulaması için tam olarak istediği özellikte ürünü alabiliyor,” diye vurgularken. “Bizimle, müşteri tam ihtiyaç duyulan sürücüyü alır.” diye ekliyor.

Genel Olarak Compacta AG 160
▪ Yüksek güç yoğunluğu ve düşük ağırlık (13 kg)
▪ Max. 1600 Nm’lik torku çıkış
▪ Mükemmel çalışma gürültü seviyesi ve pürüzsüz bir başlangıç
▪ Güvenilirlik ve dayanıklılık
▪ Entegre sınır anahtarları / kontrol sistemi
▪ Müşteriye özel adaptasyon için çeşitli seçenekler

Kaynak:
Cem Ünlü – Framo Morat
E-Posta: cem@framo-morat.com
Mobil: +90 532 5141031

 

 

Okumaya devam et
Advertisement
Advertisement

Trendler

Copyright © 2011-2019 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com